Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://svskola.lelb.lv/lv/?ct=aktualitates&fu=read&id=111

Atbalstīsim savus skolotājus

    "Tas ir katras draudzes vitāli svarīgs uzdevums no sirds rūpēties par savu nākotni – par saviem bērniem, savām svētdienas skolām un par saviem svētdienas skolas skolotājiem", 
aicina Pāvils Brūvers, Liepājas bīskaps

    "Mīļie brāļi un māsas, mīļie draudžu mācītāji un darbinieki! Mūsu svētdienas skolu skolotāji dara ārkārtīgi lielu un nozīmīgu darbu. Dažreiz varbūt to ir grūti saskatīt un novērtēt, cik ārkārtīgi liela ir svētdienas skolu loma mūsu draudžu un mūsu Baznīcas nākotnes dzīvē. Neaizmirsīsim, ka svētdienas skolu skolnieki ir tie, kas veidos mūsu draudžu kodolu nākotnē. Kādas būs mūsu draudzes nākotnē, to lielā mērā šodien nosaka mūsu svētdienas skolu kvalitāte. Labi izglītoti, motivēti, garīgi moži, ar sirds degsmi apveltīti skolotāji ir neapšaubāms priekšnoteikums tam, lai arī mūsu bērni savā skaidrajā ticībā izaugtu labi izglītoti, motivēti, garīgi moži un degsmes pilni kalpošanā Dievam. Kā gudrais Salamans saka: „Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” (Sal. pam. 22:6)

    Tas ir katras draudzes vitāli svarīgs uzdevums no sirds rūpēties par savu nākotni – par saviem bērniem, savām svētdienas skolām un par saviem svētdienas skolas skolotājiem",

Dieva svētību Jums  un Jūsu draudzēm šajā Gavēņa laikā vēlot –
+Pāvils Brūvers
Liepājas bīskaps