Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://svskola.lelb.lv/lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=117

Grāmatas svētdienas skolas darbam un draudzes bibliotēkai

    Piedāvājam iegādāties vairākas grāmatas, kas palīdzēs draudzei attīstīt kalpošanu bērniem – svētdienas skolu, ģimeņu un bērnu dievkalpojumus, nometnes, kā arī citas kristīgas aktivitātes bērniem.
    Grāmatas ir iespējams nopirkt LELB Virsvaldes grāmatu galdā - Rīgā (Vecrīgā) Mazā pils ielā 4.

sk. tālāk grāmatu sarakstu

    Ja arī šobrīd jūsu draudzē nenotiek svētdienas skolas nodarbības vai citas aktivitātes bērniem, tomēr gribam jūs aicināt sarūpēt šobrīd pieejamās grāmatas draudzes bibliotēkai, jo, pēc iepriekšējo gadu pieredzes, redzam, ka vairāki vērtīgi izdevumi, kas izdoti iepriekš, daudzās draudzēs šobrīd vairs nav pieejami, jo draudze nav iepriekš tos iegādājusi savai bibliotēkai. Tomēr nākotnē darbs ar bērniem arī jūsu draudzē, iespējams, pašķirsies.

    Pievienojam pieejamo grāmatu sarakstu.

 

  1. Svētdienas skolas programma “Pieaugot Kristū” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Izdotas 3 daļas: Rudens, Ziemas un Pavasara grāmatas un burtnīcas. Katrai daļai izdota skolotāja grāmata un skolēna burtnīca ar uzlīmju lapām.
  2. “Sirds mācību stundas mazajiem”
  3. “Bībeles stāstu uzvedumi”
  4. “Bībeles stāsti kopā ar ērgli Ēli”
  5. “Svētdienas skola manā draudzē. Metodiskie materiāli Adventam, Ziemassvētkiem un Zvaigznes dienai”
  6. “Latvijas luterāņu baznīcas svētdienas skolu vēsture”
  7. “Ziemsvētku stāsts Adventa laikam”

 

    Aicinām pieteikties Metodiskajā kabinetā:
    tālr. 67507968, 
    e-pasts:
svetdienasskola@lutheran.lv

Zvaniet, rakstiet, jautājiet!