Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://svskola.lelb.lv/lv/?ct=mac_plani&fu=read&id=13

Gulbenes iecirknī kopīgs plānošanas darbs

Gulbenes iecirkņa svētdienas skolotāju konventā, kas notika 15. jūnijā Alūksnē, tika izstrādāts visām iecirkņa svētdienas skolām kopīgs nodarbību plāns 2007./2008. skolas gadam.

 

Gulbenes iecirkņa svētdienas skolotāju konventā tiek strādāts pie kopīga bērnu nodarbību gada plāna

   Gulbenes iecirkņa svētdienas skolotāju konventā, kas notika 15. jūnijā Alūksnē, tika izstrādāts visām iecirkņa svētdienas skolām kopīgs nodarbību plāns 2007./2008. skolas gadam.

   Analizējot iecirkņa praksi, vispirms tika konstatēts, ka iecirknī svētdienas skolas nodarbības visās draudzēs (kur notiek) notiek vai plāno notikt ar vienādu regularitāti - katru svētdienu (vai sestdienu). Svētdienas skolotājas dalījās idejās par to, kas ir galvenās lietas, uz kurām būtu jābūvē gada plāns (ikkatra gada, ne tikai 2007./2008.) un kuras būtu jāmāca luterāņu bērniem, kas apmeklē svētdienas skolu.

   Šādas teoloģiski un baznīciski absolūti nepieciešamas lietas izkristalizējās pavisam 5:

  Tālāk grupu darbā tika risināts uzdevums: kādā veidā šīs 5 lietas savstarpēji loģiski un adekvāti savienot ar mācību plānu. Ar Dieva žēlastību un vadību visas grupas atgriezās ar pilnīgi vienādu risinājumu, kuru arī konvents nolēma celt priekšā LELB Svētdienas skolu komisijai kā savu piedāvājumu svētdienas skolas gada plāna izveidē.

   Lūk šī kopīgā darba rezultāts:

Lejuplādēt PDF
Lejuplādēt EXCEL

 
Komentāri:

   Ar šādu plāna "skeletu" skolotājas ir devušās vasaras brīvdienās, lai augustā vēlreiz tiktos un ar nodarbību tēmām jau aizpildītu tukšās ailītes.
   Tālāk katra skolotāja, ņemot vērā savas svētdienas skolas vai grupiņas bērnu vecumu, sastāvu, zināšanas var veidot konkrēto nodarbību atbilstoši esošajam līmenim. Un varēs savstarpēji konsultēties par kopīgām lietām.

Vēlam Dieva palīgu LELB svētdienas skolas nozarei un visām LELB svētdienas skolām!

Mācītājs Atis Grīnbergs