Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://svskola.lelb.lv/lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=144

Luterisma mantojuma fonds ir izdevis jaunu grāmatu

„Acis, ausis un visas maņas. Aktivitātes, mācot katehismu”. 


Grāmata paredzēta izmantošanai iesvētes mācībās, Svētdienas skolas nodarbībās vai diskusiju uzsākšanai jauniešu grupu nodarbībās.

Grāmatas autori ievadā raksta: „”Parādait man nodevu naudu,” Jēzus sacīja, kad farizeju mācekļi un Hēroda ļaudis jautāja Viņam, vai tiem ķeizaram jāmaksā nodevas (Mt. 22:19). Jēzus lika viņiem meklēt makos un ņemt rokā ikdienišķu priekšmetu. Tad Viņš uzaicināja tos paskatīties uz šo priekšmetu no ticības skatpunkta. Ir pagājuši divi gadu tūkstoši, un Jēzus mācība par naudas gabalu turpina pārsteigt mūs: „Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.”

Šodien mēs saucam šādu mācību metodi par “mācīšanos darot”, izmantojot darbību, lai iesaistītu apmācāmo un liktu tam izprast jūsu sacīto. Kā Jēzus mācekļiem mūsu lielā cerība ir, ka Svētais Gars iedvesīs ticību mūsu skolēnu sirdīs caur patiesībām, ko mēs mācām. Grāmata “Acis, ausis un visas maņas. Aktivitātes, mācot katehismu” palīdzēs jums Lutera “Mazā katehisma” dziļās un nezūdošās patiesības mācīt aktīvi un iegaumējami. Pētījumi rāda, ka skolēni vislabāk mācās darot. Kad skolotājs stundā izmanto redzi, tausti, garšu

un smaržu, skolēni labāk saprot mācīto! Šīs nodarbības izcels jūsu skolēnus no krēsliem un iesaistīs tos mācību procesā.

Lai palīdzētu jums vieglāk pielāgot katru nodarbību savai klasei, mēs esam tās iedalījuši pēc šādiem kritērijiem: pēc tēmas, nepieciešamajiem materiāliem un laika, kā arī nodarbību pielietojuma mācīšanai un dzīvošanai kristīgā ticībā. Izmantojiet šīs nodarbības, lai uzsāktu un pabeigtu katehisma stundas, lai iekļautu katehismu svētdienas skolas vai dienas skolas mācību procesā vai kā aktīvu kalpošanu jaunatnes pasākumos.”

Grāmata izdota divās daļās, un tās var iegādāties Luterisma mantojuma fonda birojā, Volguntes ielā 32-104, kā arī IHTIS veikaliņā LELB Virsvaldē, M. Pils ielā 4.