Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://svskola.lelb.lv/lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=145

"Dievs uzklausa mūs lūgšanā."
Kā jau norāda pats nosaukums, šī grāmata, vienkāršā, bērniem saprotamā valodā izskaidro dažādus jautājumus, kuri saistīti ar bērnu lūgšanas dzīvi. 
 


Šo grāmatiņu bērniem ir uzrakstījusi Rīgas kristīgās skolas 
skolotāja Ina Kovaļeva

    Kā jau norāda pats nosaukums, šī grāmata, vienkāršā, bērniem saprotamā valodā izskaidro dažādus jautājumus, kuri saistīti ar bērnu lūgšanas dzīvi. Lasītājs varbūt būs pamanījis, ka šī jau ir trešā grāmatiņa bērniem, kuru izdod Luterisma mantojuma fonds. Pirmās divas ir "Dievs nāk pie manis dievkalpojumā" un "Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā”. Kopā šīs trīs grāmatiņas būs lielisks palīgs vecākiem, mācot no mazotnes saviem bērniem būt par Dieva bērniem. Luterisma mantojuma fonds plāno izdot šajā sērijā vēl dažas grāmatiņas, proti, par Tā Kunga mielastu, grēksūdzi un baušļiem. Visas mūsu izdotās grāmatas mēs dāvinām  pa vienam eksemplāram draudžu bibliotēkām, kur tādas ir, kā arī draudžu mācītājiem. Nopirkt mūsu grāmatas varat vai nu fonda birojā vai draudžu grāmatu galdos.