Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://svskola.lelb.lv/lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=167

Izdevniecība “IHTIS” laidusi klajā “Pieaugot Kristū” 2. mācību gada rudens ceturkšņa materiālus

    Vai atceraties aicinājumu piedalīties projektā “33 putnēni”? Nu jau pagājis vairāk nekā gads, kopš Svētdienas skolu nozare aicināja draudzes palīgā izplatīt ar bērnu zīmētiem putnēniem rotātās grāmatzīmes, lai vāktu ziedojumus nākamo svētdienas skolas programmas “Pieaugot Kristū” materiālu izdošanai.

      Šodien putnēni jau priecīgi čivina un, jaunajam svētdienas skolas mācību gadam sākoties, aicina bērnus un skolotājus doties aizraujošā ceļojumā, lai iepazīstu Bībeli.

   “Pieaugot Kristū” 2. mācību gada rudens ceturkšņa materiāli - būs labs palīgs ne tikai darbā ar 8 līdz 12 gadus veciem bērniem, bet arī ar pārējiem pamatskolēniem. 

    Jauno materiālu komplektā ir gan skolotājam, gan skolēniem domāti materiāli. Skolotājiem paredzētajā komplektā ir četri materiāli: Skolotāja grāmata, galda spēles, Bībeles pārskata kartītes un vārdu kartītes. Skolēna materiālu komplekts sastāv no diviem materiāliem – Skolēna burtnīcas un Bībeles ceļveža. Visi materiāli savā starpā ir cieši saistīti un cits citu papildinoši.

    Nedaudz sīkāk par materiāliem. Skolotāja grāmata, līdzīgi 1. gada grāmatai, piedāvā 13 izvērstus nodarbību aprakstus un darbalapas par Vecās Derības tēmām, sākot no stāsta par Ēsavu un Jēkabu, līdz pat vēstij par 10 baušļu saņemšanu. Nodarbības vēl saistošākas darīs galda spēles un  kartītes ar jautājumiem par Bībeles stāstiem. Savukārt skolēna materiāli iepriecinās bērnus ar krāsainajām ilustrācijām, rēbusiem, krustvārdu mīklām un uzdevumiem. Katrai no 13 nodarbībām paredzēta atsevišķa Skolēna burtnīcas lapiņa. Tajā ietverti arī uzdevumi ģimenei, lūgšanu teksti un norādes par Bībeles lasīšanu katrai nedēļas dienai. Aizraujošs un bagātīgi ilustrēts, kā neliela enciklopēdija, ir arī otrs skolēniem paredzētais materiāls – Bībeles ceļvedis. Tajā ietvertā informācija būs interesanta ne tikai bērniem, bet arī katram, kas vēlas uzzināt vairāk par Bībeles notikumu kultūrvēsturisko fonu.

Aicinām uz izdevniecības “IHTIS” veikaliņu Rīgā, M. Pils ielā 4, kur iespējams iegādāties šos jaunos, 2. gada, svētdienas skolas programmas “Pieaugot Kristū” materiālus. Lai svētdienas skolas klases salido pilnas ar zinātkāriem un priecīgiem bērniem!

 

Izdevniecība “IHTIS” un Svētdienas skolu nozare