Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://svskola.lelb.lv/lv/?ct=palidzitaptsvsk&fu=read&id=60

Kā iesākt svētdienas skolas darbu draudzē?!

Apskatot tēmu: „Palīdzi tapt svētdienas skolai”, esam pie viena no pirmajiem jautājumiem, bet  kā    i e s ā k t   svētdienas skolas darbu draudzē?!

Kā iesākt svētdienas skolas darbu draudzē?!

Apskatot tēmu: „Palīdzi tapt svētdienas skolai”, esam pie viena no pirmajiem jautājumiem, bet  kā    i e s ā k t   svētdienas skolas darbu draudzē?!

Vispirms, mūsu sirdīs jau vajadzētu būt skaidrai pārliecībai, ka Dievs patiešām vēlas uzrunāt arī mūsu bērnus, viņiem saprotamā veidā, proti, mūsu draudzes svētdienas skolā.

Tā kā svētdienas skolas darbs nav tikai viena cilvēka iedibināts un arī tālāk darāms, tad gribētu Tevi aicināt, sāc jau tagad lūgt:

-         lai Dievs pats liek šo domu un aicinājumu vēl citu draudzes locekļu sirdīs;

-         lai Tas kungs pašķir visas praktiskās lietas, kas saistās ar svētdienas skolu;

-         un, Kungs Jēzu, sagatavo bērnu un vecāku sirdis...

Šeit labprāt gribētu pastāstīt kādu piemēru no mūsu kalpošanas. Jau daudzus gadus atpakaļ, kādā no draudzēm, kur kalpoja mans vīrs, saņēmām aicinājumu no Dieva – sākt svētdienas skolas darbu. Bet labi apzinājāmies, ka vieni nevarēsim šo darbu paveikt, un varbūt kā kādu apstiprinājumu no Dieva gaidot, nolēmām nākošajā svētdienā pēc dievkalpojuma šo domu darīt zināmu citiem draudzes locekļiem. Līdzko mācītājs sāka iepazīstināt visus sanākušos  ar svētdienas skolas ideju, pēkšņi kāds no klātesošajiem velk ārā no kabatas lapiņu, sacīdams – es jau izdarīju aptauju, un šeit ir to bērnu vārdi, kas vēlētos nākt uz svētdienas skolu. To nevar vārdos izsacīt, bet Dievs mūsu sirdīs ielēja neapstrīdamu apstiprinājumu, ka tā ir Viņa griba, lai svētdienas skola būtu. Vēl vairāk, sapratām, ka Dievs jau visu sagatavojis, jau iepriekš uzrunājot vairākas sirdis, tās sagatavojot un darot gatavas kalpošanai. Mūsu acīs tas bija brīnums.

Tāpēc, lai iesāktu svētdienas skolas darbu draudzē:

-         lūgsim par šo ideju;

-         runāsim par to draudzē, draudzes padomē;

-         aicināsim citus draudzes locekļus atbalstīt šo ideju ( gan kā skolotājus, gan praktiski palīdzot);

-         darīsim zināmu visai apkārtnei – MŪSU DRAUZDĒ  IR SVĒTDIENAS SKOLA ( ievietojot sludinājumu  vietējā avīzē, izplatot aicinājumus skolās, bērnudārzos, apkārtējās mājās, veikalos u.c.).

Ja arī Tevi Dievs uzrunājis, zini,  Viņš dod mums visas lietas, lai doto uzdevumu spētu izpildīt. 

Paldies, Tev Kungs, ka visos laikos Tu aicini kalpošanā. Piepildi arī mani atkal ar prieku Tev kalpot!

 

Mīlestībā – svētdienas skolas skolotāja un četru bērnu māmiņa - Rute