Liepājas diecēzes koordinatori:

1.        

Bauskas iec.

Diāna Siliņa

Bauskas dr.

29177921

Prāvesta e-pasts - bauskas@lelb.lv

2.        

Grobiņas iec.

Lāsma Feodosova

Grobiņas dr.

27055966

lasma-feodosova@inbox.lv

3.        

Jelgavas iec.

Ivars Cišs

 

29536510

ivars.ciss@e-apollo.lv

4.        

Kandavas iec.

māc. Kaspars Kovaļovs

 

25988060

kaspars.kovalovs@inbox.lv

5.        

Kuldīgas iec.

Elīna Apriķe

Saldus dr.

26454494

aprike.elina@inbox.lv

6.        

Piltenes iec.

Sintija Neimane

 

26309513

sintijaneimane@inbox.lv