Liepājas diecēzes svētdienas skolas koordionatori:

 
1. Bauskas iec. Diāna Siliņa Bauskas dr. 29177921 Prāvesta e-pasts - bauskas@lelb.lv
2. Grobiņas iec. Lāsma Feodosova Grobiņas dr. 27055966 lasma-feodosova@inbox.lv
3. Jelgavas iec. Ivars Cišs 29536510 ivars.ciss@e-apollo.lv
4. Kandavas iec. māc. Kaspars Kovaļovs 25988060 kaspars.kovalovs@inbox.lv
5. Kuldīgas iec. Elīna Apriķe Saldus dr. 26454494 aprike.elina@inbox.lv
6. Piltenes iec. Sintija Neimane 26309513 sintijaneimane@inbox.lv


 

  Liepājas diecēzes svētdienas skolas koordionatori konferencē LELB virsvaldē 20.11.2010