Rīgas Arhidiecēzes koordinaori:


1.        

Rīgas iec.

Inta Lapiņa

Lutera dr.

26337228

inta.lapina@inbox.lv

2.        

Jūrmalas iec.

Inga Ašmane

Olaines dr.

26322680

ingaasmane@inbox.lv

3.        

Ikšķiles iec.

Dzintra Mikalone

Ogres dr.

26878933

dzintra-m@inbox.lv

4.        

Cēcu iec.

jautāt iec. prāvestam

 

 

 

5.        

Valmieras iec.

Dace Kalcenava

Burtnieku dr.

26479451

burtniekubaznica@inbox.lv

6.   

Madonas iec.

Nadežda Niedrīte

Madonas dr.

26391659

 

7.        

Gulbenes iec.

jautāt iec. prāvestam

 

 

 

 

Rīgas Arhidiecēzes svētdienas skolas koordionatori konferencē LELB virsvaldē 20.11.2010