Mūzika

   Ir iznākusi dziesmu grāmata un CD Svētdienas skolas bērniem -
„Mēs esam bērni, kas slavē To Kungu”. 

   Svētajos Rakstos daudzviet pausts aicinājums slavēt Dievu, īpaši ar dziesmām un mūzikas skaņām. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Svētdienas skolu nozares sagatavotā Dziesmu grāmata ir tapusi kā palīgs šī aicinājuma piepildīšanā – galvenokārt domājot par mūsu svētdienas skolu bērniem. Grāmatā atrodamas gan pazīstamas, gan jaunas, līdz šim nepublicētas dziesmas, svētbrīžu, rīta un vakara lūgšanu kārtība, kā arī pavadījuma akordu tabulas.

  Kompaktdiskā ar tādu pašu nosaukumu - „Mēs esam bērni, kas slavē To Kungu” ir ierakstītas divdesmit no grāmatā atrodamajām dziesmām.

Grāmatu  un arī dziesmu CD var iegādāties grāmatu veikaliņā "IHTIS" 
Rīgā, M. Pils ielā - 4, LELB Virsvaldes telpās.