Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 

LELB Svētdienas skolu nozare

(Rūpējoties par baznīcas nākotni)

Ko saka Svētie Raksti?

Kristus aicina bērnus pie sevis: 
   Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu. Bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā." Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. (Marka 10:13-16)

Kristus ir devis skaidru aicinājumu, kā tas ir rakstīts Bībelē: ejiet un māciet. (Mateja 28: 19-20) 
Visai baznīcai - arī bērniem ir dots Kristus aicinājums būt par mācekļiem.

Svētdienas skolas mācību saturu nosaka Svētie Raksti, piemēram: „..kad Tu no mazām dienām zini Svētos Rakstus, kas spēj padarīt Tevi gudru pestīšanai caur ticību KRISTŪ JĒZŪ,” 
(2. Timotejam. 3:15).

Mārtiņš Luters augstu vērtē darbu ar bērniem!

Bērni ir vispateicīgākā un atsaucīgākā auditorija. Tāpēc Mārtiņš Luters augstu vērtēja skolotāja amatu:
   „Visvairāk man patīk tā kārta un nevienu citu es negribētu tik mīļi pieņemt, kā būt par skolmeistaru.”
   „Es zinu, ka šis darbs blakus sprediķošanai ir visnoderīgākais, lielākais un labākais un es vēl nezinu kurš no šiem abiem ir labāks. Jo ir ļoti grūti vienu vecu koku padarīt dievbijīgu, kur sprediķošanas amats tik daudz strādā un tik bieži par velti nopūlas. Turpretī jaunu atvasi var vieglāk locīt un audzēt, ..”

Svētdienas skolu nozares vieta un nozīme baznīcas kalpošanā.

   Svētdienas skolu darbs ir ļoti nozīmīga baznīcas misijas sastāvdaļa, tādēļ šī darba pārraudzīšanai, vadīšanai un organizēšanai ir izveidota LELB Svētdienas skolu nozare.

   Ļoti svarīgi ir apzināt, izvērtēt un novērst ar Svētdienas skolu darbu saistītās problēmas, lai pilnveidotu šo darbu un apturētu Svētdienas skolu samazināšanos. Svarīgi ir veicināt to attīstību, tā kalpojot mazākajiem draudzes locekļiem un rūpējoties par baznīcas nākotni. Pieredze Svētdienas skolu darbā rāda, ka bērni ir ļoti atvērti un izslāpuši pēc Dieva vārda un Dieva mīlestībā balstītām attiecībām. Lielākais dārgums, ko viņi svētdienas skolā var iemācīties, ir lasīt Dieva vārdu, saprast un piedzīvot to. Pēc iespējas agrīnā vecumā ir jāsāk strādāt ar bērnu, ir jāmāca lūgšanas, iepazīt Dievu.

   Šādam nolūkam veikta Svētdienas skolu darba attīstības stratēģiskā plānošana. LELB Svētdienas skolu komisija sadarbībā ar prāvestu iecirkņu Svētdienas skolu koordinatoriem ir izveidojusi attīstības plāna projektu. Galvenie mērķi šajā plānā ir attīstīt Svētdienas skolas pēc iespējas visās draudzēs; pilnveidot esošās; attīstīt Svētdienas skolas filiālēs (Svētdienas skolu nodarbības, kas notiek ārpus draudzes telpām pagastos, bērnudārzos un skolās u. c.); veicināt Metodiskā kabineta un Metodiskā kabineta filiāļu attīstību; sakārtot Svētdienas skolotāju izglītību; attīstīt sadarbību ar Eiropas Luterāņu Svētdienas skolu asociāciju, kā arī LELBāL u. c. organizācijām.

Viena no attīstības plāna sastāvdaļām ir arī šīs LELB Svētdienas skolas nozares mājas lapas izveidošana un Svētdienas skolas nozares avīzītes izdošana.

Svētdienas skolu komisijas mērķis - palīdzēt bērnam satvert Dieva atklāsmi un saskatīt Dieva darbu pie viņa un pasaulē.

Svētdienas skolas nozares uzdevums – palīdzēt nodrošināt visu nepieciešamo, kas veido bērnu par garīgi pilnvērtīgu personu, spējīgu veidot attiecības ar Dievu un cilvēkiem, un tas ir:

  1. darbs ar vecākiem;
  2. darbs ar Svētdienas skolas skolotājiem;
  3. materiālās bāzes un metodisko materiālu nodrošināšana.

Esošais LELB Svētdienas skolas nozares novērtējums:

       Latvijā vidēji tikai 200 LELB draudzēs notiek Svētdienas skolas nodarbības;
                (dažādu iemeslu dēļ šis kalpošanas darbas turpina sarukt)

       LELB Svētdienas skolu apmeklē vidēji 3700 skolēnu;

       Svētdienas skolā kalpo 475 skolotāji;

       Svētdienas skolas nodarbības pārsvarā notiek katru svētdienu, bet ir draudzes, it sevišķi lauku rajonos, kur svētdienas skolas nodarbības notiek 1-2 reizes mēnesī;

       Pamatā svētdienas skolās nodarbības vada draudžu locekļi, kuri pabeiguši Svētdienas skolas skolotāju sagatavošanas kursus;

       Lai apmeklētu Svētdienas skolas nodarbības, bieži vien jāpārvar lieli attālumi, jo ne visās draudzēs darbojas Svētdienas skolas (apmēram 100 draudzēs pašreiz vēl nav Svētdienas skolas).

Svētdienas skolu nozares vieta LELB struktūrā. 

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »