Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
- Bērnu lūgšanas
- Lūgšanas Bībelē
- Aizlūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 

Lūgšanas

      Dievs ir mūsu Radītājs un Draugs. Bet draugi savā starpā sarunājas.
Lūgšanas ir dzīvas ticības pazīme. Lūgšanā mēs sarunājamies ar Dievu un uzticamies Viņam! 
     Dievs ir lūgšanas attālumā no tavas sirds, jo tā ir rakstīts Bībelē:
     "Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā."(Ps 145:18)

  • Šajā lapā, kur ir Bērnu lūgšanas, varat lasīt kā citi lūdz Dievu un mācīties no citiem.
  • Ja tu atradi kādas lūgšanas Bībelē, kas tev patīk un palīdz, tad iesūti mums un padalies ar citiem!
  • Tu vari iesūtīt arī savas aizlūgšanas. Tā mēs varam lūgt kopā! Kopīgai lūgšanai un aizlūgšanām ir liels spēks un Dieva apsolījums!

Dieva Vārds saka:

  • Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. (Mateja 7:7)
  • Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. (Mateja 18:19)
  • Līdz šim jūs neko neesat lūguši Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs pilnīgs. (Jāņa 16:24)
    --------------------------------------------------

Lūk dažādas bērnu lūgšanas:

No Rīta

Labais Dievs, paldies, ka Tu sargāji mani naktī. Palīdzi man, lai es šodien klausītu Tavai balsij un staigātu Tavos ceļos.

Ļauj, lai šī jaunā diena būtu priecīga manai ģimenei, tētim un mammai. Tavu prieku dāvā gan laukiem, gan pilsētām un palīdzi slimajiem, jo Tavs spēks ir liels! Mums visiem Tavu prieku dod, lai tie, kuri pamodušies bēdīgi var atkal pasmaidīt.

Paldies, ka Tu dod man tik daudz, par ko varu priecāties. Īpaši pateicos Tev par.....

Palīdzi man būt ļoti priecīgam, lai prieks man paliktu pāri priekš citiem.

No zviedru val. tulk. Gunta Bengtsson

Mūsmājas

Paldies, Dievs, ka mums var būt tik jautri kopā mūsu mājā.Tu mums dod prieku no Debesīm. Esi pats ar mums katru dienu un palīdzi mums rūpēties vienam par otru.

Labais Dievs. Nekas nav Tā kā vajadzētu būt šeit mājas, kad mamma ir slima. Māci mums pašiem tikt galā, lai viņai nevajadzētu uztraukties, bet , lai viņa atkal  varētu būt vesela.

Mīļais Tēti Debesīs! Kad esmu dusmīgs uz saviem vecākiem, māci man atcerēties, ka droši vien tas nav tik viegli būt pieaugušajam.

Dievs, Tu devi mums vienam otru. Palīdzi mums turēties kopā, lai mēs varam Tev pateikties, ka mēs varam dzīvot kopā. Jēzus vārdā. Āmen!

No zviedru val. tulk. Gunta Bengtsson

Kristību dienā

Dievs, es pateicos Tev par to, ka esmu kristīts. Tad es kļuvu par Tavu bērnu. Esi vienmēr tuvu man, lai es tiktu pasargāts no ļauna un darītu to, ko vēlies Tu.

No zviedru val. tulk. Gunta Bengtsson

Vakaros

Mīļais Dievs! Es Tev pateicos par visu, kas noticis šodien un vadi mani atkal rīt. Piedod manus nedarbus, mamma saka, ka es vienmēr kaut ko sastrādāju.

Es Tevi, Tēvs, lūdzu par visu pasauli, par mammu, tēti un māsu, un lai mēs varam naktī salasīt saldas miega un sapņu zemenītes. Palīdzi man, Dievs, un māsai arī, kļūt labam, drošam, stipram un laimīgam. Nomazgā baltu manu sirsniņu. To es Tev lūdzu Jēzus vārdā.

Dans Jirgensons Cēsu Sv. Jāņa dr.

Dievs, es esmu tik skumīgs šovakar. Mēs esam sastrīdējušies. Palīdzi man atrast pareizos vārdus, ka mēs atkal varam būt vienoti.

Paldies , labais Dievs, par visu , kas mums ir. Paldies par Tavu rūpi pār mums šodien. Tagad apsargā mani naktī, manu mammu un tēti un savā apsardzībā mūs  visus tver.

No zviedru val. tulk. Gunta Bengtsson

Pateicības lūgšana

Mīļais Debesu Tēvs, es Tev no visas sirds pateicos, ka esmu paēdusi, apģērbta, siltumā un zem pajumtes. Paldies par māmiņu un tēti un visiem mīļajiem cilvēkiem, kas mani mīl un rūpējas par mani. Sargā un vadi viņus. Izlej savu nesavtīgo mīlestību pār viņiem. Paldies, ka esmu vesela, paldies par debesu spīdekļiem, par dabu un putniem, zivīm, kukaiņiem un citiem dzīvniekiem, ko Tu esi radījis, lai dzīvotu kopā ar cilvēkiem. Paldies par to lielo žēlastību, mīlestību un Svēto Garu, ko Tu mums esi devis. Paldies arī par visām tām lietām, ko esmu aizmirsusi pieminēt un paldies arī par to, ka Tu uzklausi un atbildi uz lūgšanām.

Tēvs, es Tev pateicos arī par Tavu Dēlu, kuru Tu nodevi pie krusta par mūsu visu grēkiem. Jēzus Kristus vārdā-āmen.

Zane Buiķe

Lūgšana pirms ēdienreizēm

Mīļais Tēvs, es Tev pateicos par šo dienišķo maizīti, ko Tu man dod. Dod, lai tās man nekad nepietrūktu. Caur Tavu mīļo Dēlu Jēzu Kristu-āmen.

Zane Buiķe

Lūgšana svētdienās

Mīļais Dievs, palīdzi man šo dienu nodzīvot paklausībā Tev. Kad lasīšu Bībeli, palīdzi man izprast Tavu vārdu, palīdzi ieklausīties un saprast sprediķi, ko teiks mācītājs, kad būšu baznīcā. Palīdzi man šodien atvērt savas sirds durvis Tev un ieaicināt Tevi iekšā. Palīdzi man Tevi pielūgt un gaidīt atbildi uz Tavām lūgšanām, palīdzi man vairāk ieklausīties Tevī, nevis tikai saukt: „Kungs dod man ilgu mūžu un labu dzīvi!”, bet arī ieklausīties tajā, ko Tu liec man darīt. Āmen.

Zane Buiķe

Mīļais, Jēzu!

Lūdzu svētī mūsu pilsētu Salacgrīvu. Palīdzi mums. Svētī mūsu skolu. Dari tā, lai skolā būtu ticības mācība. Svētī direktoru, skolotājus un visus bērnus, kuri iet skolā.

Svētī visas darba vietas Salacgrīvā. Lai visur izmaksātu algas. Lai visiem cilvēkiem būtu , kur strādāt. Palīdzi, lai būtu vairāk darba vietas.

Un svētī mūsu Svētdienas skoliņu. Svētī tās skolotājas un visus bērnus, kas tajā iet. Palīdzi, lai vairāk bērnu nāktu Svētdienas skolā.

To visu mēs Tev no sirds lūdzam. Jēzus vārdā. Āmen.

Līva no Salacgrīvas

Brīnums varbūt mazs un varbūt liels. Es gribētu, lai visiem cilvēkiem, kam ir slikti(gan garīgi, gan fiziski) izveseļotos. Vislielākais brīnums manā uztverē būtu tāds, ja visi cilvēki kļūtu ticīgi. 
Un vēl es gribētu aizmirst visus ļaunos vārdus, domas un darbus, un lai visi cilvēki, kam esmu ļaunu darījusi piedotu man!

Gunita

Mēs lūdzam lai mūsu pilsētā nebūtu postījumi un plūdi. Mēs lūdzam lai visiem cilvēkiem būtu laba veselība un darbs, kur strādāt. Lai visiem cilvēkiem būtu pārtika, māja un nauda. Mēs lūdzam lai katra diena būtu saulaina kā vasara. Mēs lūdzam lai visiem cilvēkiem būtu prieks.

Inga, Alma, Sandra

Mūsu Tēvs debesīs , es vēlos, lai mans tētis atgriežas pie mums dzīvot. Un lai visiem būtu miers, spožums viņu sirdīs un gaiss, elpa ar ko dzīvot. Lai dzīvniekiem būtu ēdiens un nešautu dzīvniekus. Lai pagastā visi būtu laipni, mīļi, un viens otram dara labu.

Līvija Barisa no Lēdurgas

Es vēlos, lai pagastā visi viens otru uzskatītu par draugiem.Es arī vēl vēlētos, lai visiem suņiem un mājdzīvniekiem būtu savs saimnieks un saimnieki labi izturētos pret dzīvniekiem. Es vēlētos, lai visi būtu laimīgi.

Santa Pušpure no Lēdurgas

Es lūdzu, lai visai pasaulei būtu daudz naudas. Es lūdzu, lai visam Lēdurgas pagastam būtu labi. Es lūdzu, lai mūsu svētdienas skolai būtu daudz bērnu. Es lūdzu, lai manas visas omas izveseļojas. Lai tiem dzīvniekiem, kas ir patversmē, visiem būtu saimnieki un mājas.

Laura no Lēdurgas.

Es lūdzu par Limbažu draudzi visu to labāko, un lūdzu par veciem cilvēkiem, kuri pieder pie šī draudzes, lai viņiem laba veselība. Lūdzu ne tikai par veciem , bet arī par jauniem cilvēkiem, lai arī viņiem būtu laba veselība un viņi izbauda dzīvi, ko tā viņiem sniedz. Bet es lūdzu arī par Limbažu pilsētu, lai pilsētā būtu daudz vairāk spēļu laukumu, lai būtu vairāk atrakciju parku, lai būtu daudz vairāk veikalu, un būtu lielāka izvēle darba tirgū. Lūdzu par to, lai Limbažos būtu mazāk ugunsgrēku un lai neaizdegtos visas mājas. Lai visi parūpētos iztīrīt Lielezeru un lai Limbažos būtu daudz vairāk viesnīcas, kafejnīcas, veikali, skolas, baznīcas un darba vietas.

Lāsma no Limbažiem

Es vēlu savai svētdienas skolai, lai viņa vēl pastāv ilgi. Lai viņi draudzējas savā starpā un nebūtu naida. Lai svētdienas skola arī palielinātos. Lai citi arī ticētu Dievam. Lai uz pasaules nebūtu maģijas un ļaunuma. Lai visi būtu svēti.

Laima

Mīļais Dieviņ (Dievs)!

Es pateicos par mūsu draudzi, mūsu pilsētu, par visiem tuvajiem un labajiem cilvēkiem, kas dzīvo mums apkārt. Es lūdzu, Tev Dieviņ (Dievs), par to, ka mēs varam būt mūsu Limbažu draudzē un par to, ka Limbažos tāda ir. Es lūdzu par savu pilsētu-Limbažiem un lai tā būtu skaista un sakopta. Es pateicos, ka te ir skaists ezers, kur peldēties un skolas, kur mācīties. Paldies Tev par to! Es lūdzu par to, lai jaunieši mūsu baznīcā nāktu aizvien biežāk. Lai baznīcā būtu daudz, daudz cilvēku un lai jaunieši mūsu pilsētā nevandītos. Lai mūsu baznīca būtu skaista gan no ārpuses , gan no iekšpuses. Es lūdzu , lai svētdienas skolā būtu ļoti daudz bērnu un neviens nesāktu kauties, lamāties un kaut ko tamlīdzīgu. Lai mums gribētos te nākt visu laiku. Es pateicos par svētdienas skolas jaunajām skolotājām. Paldies Tev par visu! Paldies Tev par mūsu draudzi, svētdienas skolu un mūsu pilsētu! Paldies!

Liene Vērdiņa un Evija Mateusa no Limbažiem

Es lūdzu par Limbažu draudzi un par mūsu baznīcu, lai tā pastāvētu vēl ilgi. Es lūdzu, lai limbažniekiem būtu ko ēst. Vēl es lūdzu, lai pilsēta būtu sakopta.

Autors nezināms no Limbažiem

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »