Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
- Pālīdzi tapt svētdienas skolai
- Jaunumi - grāmatas; idejas
- Bībele - Vecā Derība
- Bībele - Jaunā Derība
- Spēles nodarbībām
- Baznīcas gads
- Mācību gada plāni
- Dažādi dokumenti
- Materiālu sistematizācija
- Ieteicamā literatūra
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 
programma "Pieaugot Kristū" plāns

Svētdienas skolas programma „Pieaugot Kristū”

(„Growing in Christ”)

(4 gadu cikls. Katrā gadā 39 nodarbības 6 dažādiem vecumposmiem.)

 

1. gada rudens

 1. Dievs rada pasauli .... I Mozus 1 – 2:3 *
 2. Dievs rada Ādamu un Ievu .... I Mozus 1: 26 – 2:25 *
 3. Pasaulē ienāk grēks .... I Mozus 3
 4. Kains un Ābels .... I Mozus 4: 1 - 16
 5. Noa un lielie plūdi .... I Mozus 6 – 9:17
 6. Dievs aicina Ābramu .... I Mozus 12:1 – 9
 7. Ābrams izglābj Latu .... I Mozus 14 >
 8. Dieva derība ar Ābramu .... I Mozus 15:1 – 6; 17:15 – 27
 9. Ābrama debesu viesi .... I Mozus 18:1 – 15
 10. Ābrahāms un Īzāks .... I Mozus 21:1 – 7; 22:1 – 19
 11. Īzāks un Rebeka .... I Mozus 24
 12. Jēkabs un Ēzavs .... I Mozus 25:19 – 34; 27:1 – 40
 13. Jēkaba sapnis ....I Mozus 27:41 – 28:22

 

1. gada ziema

 1. Pasludinājums par Jāņa piedzimšanu .... Lk. 1:5 – 25
 2. Pasludinājums par Jēzus piedzimšanu .... Lk. 1:26 – 38
 3. Jāņa Kristītāja piedzimšana .... Lk. 1:57 – 80
 4. Jēzus piedzimšana .... Lk. 2:1 – 20
 5. Divpadsmitgadīgais Jēzus templī .... Lk. 2:41 – 52
 6. Jēzus kristības .... Lk. 3:15 – 22
 7. Jēzus pārvērš ūdeni vīnā .... Jņ. 2:1 – 11
 8. Nācarete nepieņem Jēzu ....Lk. 4:16 – 30 >
 9. Jēzus dziedina daudzus .... Lk. 4:31 – 44
 10. Jēzus aicina pirmos mācekļus .... Lk. 5: 1 – 12
 11. Kalna sprediķa svētības .... Mt. 5 : 1 – 12
 12. Jēzus apskaidrošanas kalnā .... Lk. 9: 28 – 36
 13. Jēzus kārdināšana .... Lk. 4: 1 – 13

 

1. gada pavasaris

 1. Jēzus dziedina 10 spitālīgos .... Lk. 17: 11 – 19
 2. Jēzus paēdina 5000 .... Jņ. 6: 1 – 14
 3. Jēzus meklē pazudušos .... Lk. 15
 4. Jēzus tiek svaidīts ar eļļu .... Lk. 7: 36 – 50
 5. Svētais Vakarēdiens .... Lk. 22: 1 – 23
 6. Jēzus mirst un ir atkal dzīvs .... Lk. 23: 26- 24: 12
 7. Jēzus parādās Tomam ... Jņ. 20: 19 – 31
 8. Neparastais loms .... Jņ. 21: 1 – 14 >
 9. Jēzus, mūsu Gans .... Jņ. 10: 22 – 30 >
 10. Jēzus sūta 72 .... Lk. 10: 1 – 24
 11. Jēzus māca lūgt .... Lk. 1: 11 – 13; Jņ. 16: 23 – 23 – 33
 12. Jēzus debesbraukšana .... Ap. d. 1: 1 – 11; Lk. 24: 44 - 53
 13. Dievs sūta Svēto Garu .... 2: 1 – 21

 

2. gada rudens

 1. Jēkaba ģimene .... I Mozus 29: 1 – 30:24 *
 2. Ēzavs piedod Jēkabam .... I Mozus 32 – 33 *
 3. Jāzeps un viņa brāļi .... I Mozus 37
 4. Jāzepa nepatikšanas .... I Mozus 39 *
 5. Jāzeps paēdina Ēģipti .... I Mozus 40 – 41 *
 6. Jāzeps piedod .... I Mozus 42 – 45
 7. Mozus piedzimšana .... II Mozus 1: 1 – 2:10
 8. Mozus un degošais ērkšķu krūms .... II Mozus 2: 11 – 4:31
 9. Mozus un Ēģiptes mocības .... II Mozus 5 – 10
 10. Pasā svētki .... II Mozus 11 – 12
 11. Sarkanās jūras šķērsošana .... II Mozus 13: 17 – 15: 21
 12. Dievs dod mannu, ūdeni un paipalas .... II Mozus 16 – 17
 13. 10 baušļi .... II Mozus 19 – 20

 

2. gada ziema

 1. Pasludinājums par Jāņa piedzimšanu .... Lk. 1:5 – 25
 2. Marija apciemo Elizabeti .... Lk. 1: 26 – 56
 3. Jāņa piedzimšana .... Lk. 57 – 80
 4. Jēzus piedzimšana .... Lk. 2: 1 – 20
 5. Jēzus bērniņa svētīšana templī .... Lk. 2: 22 – 40
 6. Gudro vīru apciemojums .... Mt. 2
 7. Jānis sagatavo ceļu .... Mt. 3: 1 – 12 *
 8. Jēzus kristības .... Mt. 3: 13 – 17 *
 9. Jēzus aicina pirmos mācekļus .... Mt. 4: 12 – 25
 10. Jēzus apskaidrošana .... Mt. 17: 1 – 9 >
 11. Jēzus kārdināšana .... Mt. 4: 1 – 11
 12. Jēzus māca Nikodēmu .... Jņ. 3:1 – 21
 13. Jēzus un samariete .... Jņ. 4:1 – 42

 

2. gada pavasaris

 1. Jēzus dziedina aklo .... Jņ. 9
 2. Jēzus pieceļ Lācaru .... Jņ. 11: 1 – 45
 3. Kristus ciešanas .... Mt. 27: 11 – 66
 4. Kristus augšāmcelšanās .... Mt. 28: 1 – 10 *
 5. Tukšais kaps .... Jņ. 20: 1 – 18 *
 6. Jēzus parādās uz Emmauas ceļa .... Lk. 24: 13 – 35
 7. Labais Gans .... Jņ. 10: 1- 10 >
 8. Pēteris un Jānis dziedina kroplo / klibo vīru .... Ap. d. 3
 9. Dieva kalps Stefans .... Ap. d. 6 – 7
 10. Filips un etiopietis .... Ap. d. 8: 26 – 40
 11. Pāvila atgriešanās .... Ap. d. 9: 1 – 31
 12. Pēteris un Kornēlijs .... Ap. d. 10
 13. Pēteris tiek atbrīvots no cietuma .... Ap. d. 12

 

3. gada rudens

 1. Dievkalpošana saiešanas teltī .... II Mozus 40
 2. 12 spiegi Kānaānā .... IV Mozus 13 – 14
 3. Vara čūska .... IV Mozus 21: 4 – 9
 4. Ieiešana apsolītajā zemē .... Joz. 3 – 4
 5. Jērikas krišana .... Joz. 2
 6. Debora .... Soģu 4 – 5
 7. Gideons ... Soģu 6: 11 – 7: 25
 8. Samsons .... Soģu 16
 9. Rute .... Rutes gr.
 10. Dieva kalps Samuēls .... I Sam. 1 – 3
 11. Sauls kļūst par ķēniņu .... I Sam. 8 – 10; 11: 12 – 15
 12. Dāvids un Goliāts .... I Sam . 17 *
 13. Dāvids un Jonatāns .... I Sam. 18: 1 – 5; 20: 1 – 42 *

 

3. gada ziema

 1. Eņģelis apciemo Mariju .... Lk. 1: 26 – 38
 2. Eņģelis apciemo Jāzepu .... Mt. 1:18 – 25
 3. Jēzus piedzimšana ....Lk. 2: 1 – 20
 4. Jēzus bērniņa svētīšana templī ....Lk. 2: 22 – 40
 5. Divpadsmitgadīgais Jēzus templī .... Lk. 2: 41 – 52
 6. Jēzus kristības un kārdināšana .... Mr. 1: 1 – 13
 7. Jēzus aicina Filipu un Nātanaēlu .... Jņ. 1: 43 – 51 *
 8. Jēzus aicina Mateju .... Mr. 2: 13 – 17 *
 9. Jēzus un mazie bērni .... Mr. 10: 13 – 16
 10. Jēzus dziedina paralizēto .... Mr.2: 1 – 12 >
 11. Jēzus dziedina Jaira meitiņu .... Mr. 5: 21 – 24, 35 – 43
 12. Jēzus apskaidrošana .... Mr. 9: 2 – 10 >
 13. Jēzus apklusina vētru .... Mr. 4: 35 – 41

 

3. gada pavasaris

 1. Jēzus staigā pa ūdens virsu ... Mt. 14: 22 – 33
 2. Jēzus šķīstī templi .... Jņ. 2: 13 – 22
 3. Atraitnes grasis .... Mr. 12: 41 – 44
 4. Jēzus un Caķejs .... Lk. 19: 1 – 10
 5. Pēteris noliedz Jēzu .... Mr. 14: 26 – 72 *
 6. Jēzus mirst un atkal dzīvo .... Mr. 15: 1 – 16: 8
 7. Jēzus pieņem Pēteri .... Jņ. 21: 1 – 19 *
 8. Pāvila pirmais misijas ceļojums .... Ap. d. 13 – 14
 9. Pāvils un Timotejs .... Ap. d. 15: 1 – 16: 5
 10. Lidija .... Ap. d. 16: 11 – 15
 11. Pāvils un Sīla cietumā .... Ap. d. 16: 16 – 40
 12. Pāvils kuģo uz Romu .... Ap. d. 27
 13. Jānis redz jaunas debesis .... Atkl. 21 – 22

 

4. gada rudens

 1. Dāvids kļūst par ķēniņu .... I Sam. 16: 1 – 13; II Sam. 5: 1 – 10
 2. Nātans pārmet Dāvidam .... II Sam. 12:1 – 23
 3. Sālamana gudrība .... I Ķēn. 3 *
 4. Sālamans ceļ templi .... I Ķēn. 5 – 6 *
 5. Dievs gādā par Eliju .... I Ķēn. 17
 6. Elija un baāla priesteri .... I Ķēn. 18: 20 – 46
 7. Elija tiek aizrauts debesīs .... II Ķēn. 2: 1 – 15
 8. Naāmans un Elīsa .... II Ķēn. 5; 1 – 14
 9. Jona .... Jonas gr.
 10. Hiskijas lūgšana .... II Ķēn. 18 – 19
 11. Trīs vīri degošajā ceplī .... Dan. 3
 12. Daniēls lauvu bedrē .... Dan. 6
 13. Estere .... Esteres gr.

 

No šejienes tēmas sāk atkārtoties

 

4. gada ziema

 1. Pasludinājums par Jāņa piedzimšanu .... Lk. 1:5 – 25
 2. Pasludinājums par Jēzus piedzimšanu .... Lk. 1:26 – 38
 3. Jāņa Kristītāja piedzimšana .... Lk. 1:57 – 80
 4. Jēzus piedzimšana .... Lk. 2:1 – 20
 5. Divpadsmitgadīgais Jēzus templī .... Lk. 2:41 – 52
 6. Jēzus kristības .... Lk. 3:15 – 22
 7. Jēzus pārvērš ūdeni vīnā .... Jņ. 2:1 – 11 >
 8. Nācarete nepieņem Jēzu ....Lk. 4:16 – 30
 9. Jēzus dziedina daudzus .... Lk. 4:31 – 44
 10. Jēzus aicina pirmos mācekļus .... Lk. 5: 1 – 12
 11. Jēzus apskaidrošanas kalnā .... Lk. 9: 28 – 36
 12. Jēzus kārdināšana .... Lk. 4: 1 – 13
 13. Jēzus dziedina 10 spitālīgos .... Lk. 17: 11 – 19

 

4. gada pavasaris

 1. Jēzus paēdina 5000 .... Jņ. 6: 1 – 14 >
 2. Jēzus meklē pazudušos .... Lk. 15
 3. Jēzus tiek svaidīts ar eļļu .... Lk. 7: 36 – 50
 4. Svētais Vakarēdiens .... Lk. 22: 1 – 23
 5. Jēzus mirst un ir atkal dzīvs .... Lk. 23: 26- 24: 12
 6. Jēzus parādās Tomam ... Jņ. 20: 19 – 31 >
 7. Neparastais loms .... Jņ. 21: 1 – 14
 8. Jēzus, mūsu Gans .... Jņ. 10: 22 – 30
 9. Jēzus sūta 72 .... Lk. 10: 1 – 24
 10. Jēzus māca lūgt .... Lk. 1: 11 – 13; Jņ. 16: 23 – 23 – 33
 11. Jēzus debesbraukšana .... Ap. d. 1: 1 – 11; Lk. 24: 44 - 53
 12. Dievs sūta Svēto Garu .... 2: 1 – 21
 13. Jēzus kalna sprediķa svētības .... Mt. 5: 1 – 12 >

 

Piezīmes

 • Kā redzams, katru gadu Adventa laikā tiek apgūtas līdzīgas tēmas par Jāņa Kristītāja un Jēzus dzimšanu, kas, īpaši pēc pirmā mācību gada, dod iespēju šo laiku veltīt Ziemassvētku pasākuma un priekšnesumu gatavošanai.
 • Arī ap Lieldienu laiku tēmas katru gadu atkārtojas līdzīgā formā, tādējādi arī šeit, ja nepieciešams, paveras laiks pasākumu gatavošanai.
 • Ja Svētdienas skolas gads draudzē sākas ar septembri, tad līdz maija beigām iespējams iepazīt visas tēmas.
 • Ja nodarbības sākas Pļaujas svētkos, tad iespējams iepazīt tikai ~34 tēmas (no oktobra sākuma līdz maija trešajai nedēļai ieskaitot). Šādā gadījumā skolotājs var izvērtēt plānu un izsijāt no tā tēmas, kas viņam šķiet apvienojamas pa 2 vienā nodarbībā vai arī mazāk aktuālas. Tādējādi šo plānu būs iespējams apgūt īsākā laika posmā.
 • Ar * un > atzīmētas tēmas, kuras varētu apvienot (*) vai izslēgt (>) no plāna, ja tas nepieciešams nepietiekama nodarbību skaita dēļ.

 
 Iesūtīts: 2008.06.27

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »