Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
- Pālīdzi tapt svētdienas skolai
- Jaunumi - grāmatas; idejas
- Bībele - Vecā Derība
- Bībele - Jaunā Derība
- Spēles nodarbībām
- Baznīcas gads
- Mācību gada plāni
- Dažādi dokumenti
- Materiālu sistematizācija
- Ieteicamā literatūra
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 

Kima Stāra-Vosa
Uz Bībeles sižetiem balstītas rotaļas svētdienas skolām


SATURA RĀDĪTĀJS 
 Lejuplādēt spēļu aprakstu [Word.doc]

Nr.

Rotaļas nosaukums

Tēma

Rakstu vieta

 

1.       

 • Ciet, ciet, vaļā

Lieciet lietā fantāziju! Izdomājiet vārdus, kas atbilstu izraudzītajai tēmai.

Rakstu vieta pēc jūsu izvēles.

2.       

 • Caķej, kāp zemē!

Caķejs paklausa Jēzum.

Lk. 19:1-10

3.       

 • Pēteri, staigā pa ūdens virsu!

Pēteris pa ūdens virsu iet pie Jēzus.

 

Mat. 14:22-23

4.       

 • Dievs Kungs saka

Klausiet Dievu.

5.Moz. 27:10

5.       

 • Seko Jēzum

Ņem savu krustu un seko Jēzum.

Mat. 16:24

6.       

 • Čūska

Pirmais grēks.

1.Moz. 3:1-20

7.       

 • Lai Jēzus tevi svētī! (Sunīši)

Jēzus svētīja bērnus.

Mk. 10:13-16

8.       

 • Dāvida deja

Dāvids dejo Tam Kungam.

2.Sam.6:14-15

9.       

 • Sāls stabs

Lota sieva pārvēršas sāls stabā. 

1.Moz. 19:15-26

10.   

 • Vairo Dieva valstību!

Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas.

Mat. 28:18-20

11.   

 • Paļaujies uz To Kungu!

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību.

Sal.pam. 3:5-6

12.   

 • Es pastāstīšu jums stāstu

Izstāstīt kādu Bībeles stāstu vai līdzību, balstoties uz kādu priekšmetu.

Rakstu vieta pēc jūsu izvēles.

13.   

 • Vai vari nosēdēt klusu baznīcā?

Esiet klusi Tā Kunga priekšā.

Raud.dz. 3:25-26

14.   

 • Aklais atkal redz

Jēzus dziedina aklo.

Mk. 10:46-52

15.   

 • Kurš brālis vai māsa pazudis?

Jāzeps un viņa brāļi.

1.Moz. 37:12-36

16.   

 • Priecājieties, sitiet plaukstas un dejojiet!

Sitiet plaukstas un dejojiet Tam Kungam.

Ps. 47:2

17.   

 • Kas pusdienās?

Jēkabs un Ēsavs atnes ēdienu Īzakam.

1.Moz. 27:1-40

18.   

 • Draugs, palīdzi!

Draugs mīl draugu/ draugs draugam palīdz.

Sal.pam. 17:17, Sal.pam. 18:24

19.   

 • Cilvēku zvejnieki

Mācekļi zvejo cilvēkus.

Mat. 4:18-20

20.   

 • Dziediet Tam Kungam!

Dziediet slavas dziesmas Tam Kungam.

Ps. 47:7-8

21.   

 • Daniēls izkļūst no lauvu bedres

Daniēls lauvu bedrē.

Dan. 6:13-23

22.   

 • Noas šķirsts

Noa izvēlas dzīvniekus šķirstam.

1.Moz. 6:9-7:5

23.   

 • Neuzgriez muguru Tam Kungam!
Neuzgrieziet Dievam muguru!

2.Pt. 2-21

24.   

 • Palieciet ar Mani nomodā!

Jēzus lūdz mācekļus palikt nomodā un lūgt Dievu.

Mk. 14:32-42

25.   

 • Atrodi pazudušo avi!

Līdzība par pazudušo avi.

Mat. 18:10-14

 

26.   

 • Degošais ērkšķu krūms

Mozus un degošais ērkšķu krūms

2.Moz. 3:1-6

 

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »