Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
- Pālīdzi tapt svētdienas skolai
- Jaunumi - grāmatas; idejas
- Bībele - Vecā Derība
- Bībele - Jaunā Derība
- Spēles nodarbībām
- Baznīcas gads
- Mācību gada plāni
- Dažādi dokumenti
- Materiālu sistematizācija
- Ieteicamā literatūra
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 

Ieteicamā literatūra svētdienas skolām 

Šajā ieteicamās literatūras sarakstā minētas latviešu valodā izdotās grāmatas, kuras izmantojamas darbā svētdienas skolā, kā arī sniegts īss grāmatas raksturojums un informācija par tās iegādes iespējām.

Saraksta beigās atrodamas nepieciešamās grāmatnīcu un izdevniecību adreses.

 

 

Autors, grāmatas nosaukums

Izdevniecība, izdošanas gads

Grāmatas saturs un raksturojums

 

Kur var iegādāties grāmatu vai iepazīties ar to

 

Bībeles un izziņas literatūra par Bībelēm

 

1.

Bībele pusaudžiem

Latvijas Bībeles biedrība, 2004

Svēto Rakstu teksts; paskaidrojumi par Bībeles vēsturi, uzbūvi; Bībeles lasīšanas plāns; kartes; krāsaini fotoattēli.

Latvijas Bībeles biedrībā.

.Grāmatu nams „Valters un Rapa”.

Kristīgās literatūras un dāvanu veikals „Raksti” .

2.

Bībele

Latvijas Bībeles biedrība, 2004

Svēto Rakstu teksts; krāsaini foto un informatīvi ieliktņi par Bībeles uzbūvi, tēmām un vēsturi; paskaidrojumi un padomi Bībeles lasītājiem; katras grāmatas ievadā īss satura izklāsts; pielikumā īsa Bībeles skaidrojošā vārdnīca un konkordance; kartes; Bībeles lasīšanas plāns.

Latvijas Bībeles biedrībā.

Kristīgās literatūras un dāvanu veikals „Raksti”.

 

3.

Mana Bilžu Bībele, ko skatīties un pārrunāt (V. Gilberts Biers)

2003, Druckhaus Gummersbach

Īsi Bībeles stāsti ar krāsainiem attēliem. Katram stāstam pievienoti jautājumi par attēlu un jautājumi pārrunām. Grāmatas beigās pielikums par tās lasīšanas un attēlu pētīšanas metodiku.

Trūkumi: vietām caurvij akcents uz darbu darīšanu, lai patiktu Dievam, nevis uz darbiem kā tādiem, kas izriet no pateicības Dievam un Dieva aicinājuma sekot Viņam. Nepilnīgs Sv. Vakarēdiena skaidrojums.

Informācija par grāmatas iegādi LELB Svētdienas skolu Metodiskajā kabinetā vai Kristīgās literatūras veikalā „Raksti” .

4.

Ū. Millere. 101 jaukākais Bībeles stāsts

Latvijas Bībeles biedrība, 2003

Bībeles stāsti ar krāsainām ilustrācijām. Jautājumi par katru Bībeles stāstu. Zelta panti katram stāstam.

Latvijas Bībeles biedrība.

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

 

5.

Bērnu Bībele (sakārtojusi L. Čakare)

Latvijas Bībeles biedrība, 2006

Bībeles stāsti ar bērnu zīmētām ilustrācijām. Jautājumi par Bībeles notikumu. Bērnu komentāri.

Latvijas Bībeles biedrība.

Kristīgās literatūras veikals „Raksti”.

6.

S. Greivze. Kas ir Bībele?

Latvijas Bībeles biedrība, 2005

Bībeles vēsture, uzbūve, valoda un saturs. Krāsainas kartes, attēli, kā arī paskaidrojumi.

„Valters un Rapa”.

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

Latvijas Bībeles biedrībā.

7.

Dr. Klods-Bernārs Kostekalds. Ilustrētā ģimenes Bībele

Zvaigzne ABC

Bībeles stāsti ar krāsainām ilustrācijām. Lapu malās daudz informatīvi izskaidrojošas, ilustrētas informācijas par Bībeles laikmeta kultūrvēsturiskiem jautājumiem.

 

„Valters un Rapa”.

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

„Zvaigznes ABC ” apgāda veikali.

 

8.

M. Feinberga Vamoša. Dzīve Jēzus laikā

Latvijas Bībeles biedrība, 2001

Informācija par Jaunās Derības vēsturiskā periodu (valsts, sadzīve, nodarbošanās) krāsainos attēlos, kartēs, shēmās un aprakstos.

 

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

Latvijas Bībeles biedrībā.

9.

M. Donijs. Kā Bībele nonāca līdz mums.

Latvijas Bībeles biedrība, 1996

Saistoša informācija par Bībeli un tās rašanās vēsturi, par Bībeles tulkojumiem latviešu valodā. Ilustrācijas un fakti.

 

Informācija Metodiskajā kabinetā.

10.

S. Treiviss. Pirmie soļi Bībelē.

Latvijas Bībeles biedrība, 2001

Īss, ilustrēts ceļvedis tiem, kas vēlas iepazīt Bībeli.

Informācija Metodiskajā kabinetā.

 

11.

Evaņģēlija stāsti vieglajā valodā

Latvijas Bībeles biedrība, 2005

Jēzus dzīves galvenie notikumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Melnbaltas ilustrācijas.

Latvijas Bībeles biedrībā.

„Valters un Rapa”.

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

 

 

Metodiskā literatūra un skolēnu darba burtnīcas

 

1.

I. Gaile. Kristīgās reliģijas mācība. Darba burtnīcas 1., 2., 3. un 4. klasei.

Zvaigzne ABC

Darba burtnīcās caur daudziem interesantiem uzdevumiem un īsu stāstījumu atklāts Dieva pestīšanas plāns Vecās un Jaunās Derības laikā. Ievērota saikne ar mūsdienu bērna dzīvi. Ietverta arī informācija par dažādām pasaules reliģijām un Bībeles vēsturi un tulkošanu Latvijā. Daudz melnbaltu attēlu, arī izkrāsojamu.

Apgāda „Zvaigzne ABC ” veikali.

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

„Valters un Rapa”.

2,

I. Gaile. Marka evaņģēlijs XXI gs. Bērniem

„Rasa ABC”, 2003

Marka evaņģēlija teksts. Uzdevumi, jautājumi pārdomām, lūgšanas, izkrāsojami attēli.

 „Valters un Rapa”.

Kristīgās literatūras veikals „Raksti”.

Apgāds „Rasa ABC”.

3.

Kristīgā mācība 1. klasei (skolēna un skolotāja grāmatas, skolēna darba burtnīca)

Zvaigzne ABC (Darba burt. – 2007)

Skolotāja grāmatas ievadā īss 7-gad. bērna pedagoģiski psiholoģiskais raksturojums kristīgās mācības apguves kontekstā. Nodarbību konspekti, metodiskas norādes, kā arī izmantotie stāstiņi, dziesmas, uzdevumi. Ļoti veiksmīgi ievērota saikne ar bērna dzīvi.

Skolēna grāmatā ietverti stāstiņi un tiem atbilstošas melnbaltas ilustrācijas, kā arī Bībeles panti, jautājumi un uzdevumi. Mācību līdzeklis aptver pasaules radīšanas un cilvēka pestīšanas pamatjautājumus.

Darba burtnīcā saistoši uzdevumi.

„Valters un Rapa”.

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

„Zvaigznes ABC” apgāda veikali.

4.

Kristīgā mācība 2. klasei (skolēna un skolotāja grāmatas, skolēna darba burtnīca.)

Zvaigzne ABC, 2006 (Darba burt. – 2007)

Skolotāja grāmatas ievadā metodiski norādījumi un pedagoģiski psiholoģiski ieteikumi kristīgās mācības apguves kontekstā. Ļoti veiksmīgi ievērota saikne ar bērna dzīvi. Skolotāja grāmatas beigās tabulā apkopoti kritēriji mācību vielas apguves vērtēšanai.

„Valters un Rapa”.

Kristīgās lit. veikals „Raksti”.

„Zvaigznes ABC” apgāda veikali.

5.

Grāmatiņas „Bībeles kurss bērniem”:

Radīšanas stāsts

Pirmie cilvēki

Dievs runā caur Mozu

Jēzus dzimšana

Jēzus dzīve

Jēzus līdzības

Jēzus nāve un augšāmcelšanās

Jēzus sekotāji

Latvijas Luterāņu stunda

Materiāls domāts 7 – 13 g. v. bērniem. Tas ir tālmācības kurss par Bībeli. Katras tēmas apguve sadalīta vairākās nodarbībās. Doti jautājumi par iepriekšējo nodarbību, Bībeles stāsts, uzdevumi un daļai nodarbību arī izkrāsojami attēli. Nodarbību teksti ir īsi, labā valodā. Katra bukleta beigās dots tests vielas apguves pārbaudei.

Informācija par grāmatas iegādi Latvijas Luterāņu stundas birojā vai Metodiskajā kabinetā.

6.

M. Grendze. Dieva labie likumi

Svētdienas Rīts, 1993

Baušļi un to skaidrojums, piemēri no dzīves vienkāršā valodā. Lūgšanas un dažādi uzdevumi par katru no baušļiem. Melnbalti attēli.

 

Informācija par grāmatu Metodiskajā kabinetā.

7.

M. Grendze. Jēzus – dzīvais Dieva Vārds (Ticības mācības darba burtnīca 5. klasei)

Evanģēliski kristīgā skola

Bībeles stāsti, kas atklāj Jēzu kā apsolīto Pestītāju, uzdevumi un krāsojami attēli. Katra no 13 nodarbībām ievadīta ar nelielu piemēru, kas vedina uz pārdomām par Bībeles notikuma saikni ar bērna dzīvi.

 

Informācija Metodiskajā kabinetā.

8.

R. Pomeranca. Svētdienas skola. Bībeles stāsti bērniem, I un II daļa

Luterisma mantojuma fonds, 2000

Vecās un Jaunās Derības stāsti ar izkrāsojamiem attēliem, lūgšanām un zelta pantiem. Katram stāstam pievienots arī attēls un teksts par kādu dzīvnieku, kas asociējas ar stāstā pausto atziņu, paskaidro to bērnam caur viņam tuvo dabas pasauli.

 

Informācija Metodiskajā kabinetā.

9.

Dāvā bērniem Dieva vārdu. Metodisks līdzeklis svētdienas skolu skolotājiem

Svētdienas Rīts

Mācību plāns semestriem un stundu konspekti. Norādījumi Svētdienas skolas darba un nodarbību organizēšanai. Metodiskie norādījumi.

Informācija Metodiskajā kabinetā.

10.

U. Šneidere. Rūpējoties par Dieva dāvanām (Mācību līdzeklis Svētdienas skolas skolotājiem un darbiniekiem)

Starptautiskā misija „Bez robežām”, 1994

Metodika, piemēri. Vecumposmu psiholoģija.

„Misija bez robežām” ir starpkonfesionāla misija, teoloģija šajā materiālā ne visur ir luteriska, piem., tiek uzsvērts, ka bērnam pašam jāpieņem Jēzus un jātic Viņam, kas ir pretēji luterisma atziņai, ka ticība ir Dieva dāvana.

Informācija Metodiskajā kabinetā.

11.

Dž. Hjūsa. Vai mans trusītis nonāks debesīs? Un citi bērnu uzdoti jautājumi.

Nordik, 20000

Atbildes uz daudziem bērnu uzdotiem jautājumiem – par nāvi, ciešanām, Dievu, debesīm, elli, seksu u.c.

Informācija Metodiskajā kabinetā.

12.

L Čakare. Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā

Luterisma mantojuma fonds, 2003

Grāmatiņa populāri ar ilustrāciju palīdzību skaidro luteriskās baznīcas Kristību sakramenta nozīmi. Grāmata noder gan patstāvīgai lasīšanai, gan arī lasīšanai kopā ar vecākiem un svētdienas skolā.

Informācija par grāmatas iegādi Luterisma mantojuma fondā.

13.

L. Čakare. Dievs nāk pie manis dievkalpojumā

Luterisma mantojuma fonds, 2002

Luteriskās baznīcas dievkalpojuma izskaidrojums bērniem saprotamā un viegli uztveramā valodā. Terminu skaidrojums. Krāsainas ilustrācijas.. Grāmata noder gan patstāvīgai lasīšanai, gan arī lasīšanai kopā ar vecākiem un svētdienas skolā.

Informācija par grāmatas iegādi Luterisma mantojuma fondā un grāmatu veikaliņā “IHTIS”.

14.

Adventa kalendārs, 2006

Luterisma mantojuma fonds, 2006

Uzdevumi katrai Adventa laika dienai. Iespēja pagatavot telpas rotājumu – eņģeļu kori. Stāsts par Matīsu un to, kā viņš sagaida Ziemassvētkus.

Luterisma mantojuma fondā un Metodiskajā kabinetā.

15.

Adventa kalendārs, 2007

Luterisma mantojuma fonds, 2007

Stāsts par eņģelīti Gabrielu un viņa pirmajiem Ziemassvētkiem. Uzdevumi katrai Adventa laika dienai. Iespēja pagatavot rotājumu no zvaniņiem.

Luterisma mantojuma fondā un Metodiskajā kabinetā.

16.

Kima Stāra – Vosa. Bībeles stundas kopā ar ērgli Ēli.

Sinepju Graudiņš, 2007

26 īsi un saistoši skolotāja un roku lelles ērglis Ēlis dialogi par dzīvi ticībā. Papildus pievienota tabula ar praktisko darbu idejām un dziesmām. Vesela mācību programma darbam svētdienas skolā un evaņģelizācijai.

Grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

17.

Svētdienas skola manā draudzē. Metodiski materiāli Adventam, Ziemassvētkiem un Zvaigznes dienai. (Sērija „Dalies pieredzē! 2007”)

LELB Svētdienas skolu nozare sadarbībā ar Luterisma mantojuma fondu, 2007

LELB draudžu skolotāju pieredze un idejas darbam svētdienas skolā. Grāmatas otrajā daļā atrodamas ludziņas, nodarbes un dažādi uzdevumi Adventa, Ziemassvētku un Zvaigznes dienas laika nodarbībām. Šeit var atrast gan mūsu, gan citu valstu skolotāju idejas.

Grāmatnīcā “IHTIS”

18.

Spēles un rotaļas svētdiena skolā. (Sērija „Dalies pieredzē! 2008”)

Sinepju Graudiņš, 2008

Dažādas rotaļas un spēles, kas izmantojamas gan svētdiena skolas nodarbībās, gan nometnēs un citos pasākumos, kur piedalās bērni. Katrai spēlei un rotaļai norādīts, kā tā saistās ar Bībeles vēsti vai konkrētu Bībeles pantu.

Grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

19.

Pieaugot Kristū. Pirmsskola. 1. gads. (skolotāja grāmata un skolēna burtnīca ar uzlīmēm) Iznākušas 3 daļas: Rudens, Ziema un Pavasaris.

Sinepju Graudiņš, 2008/09

Svētdienas skolas programma pirmsskolai. Plaši nodarbību apraksti veselam mācību gadam. Katrā grāmatā un burtnīcā sakārtoti materiāli 13 nodarbībām. Rudens daļā – Vecās Derības tēmas. Ziemas un Pavasara daļās – Jaunās Derības tēmas.

Pieejams arī palīglīdzeklis skolotājam: Bībeles stāstu fons un figūras (Rudens daļai). Skolēna burtnīcas ir krāsainas. Tās nepieciešamas katram bērnam sava.

Grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

20.

Acis, ausis un visas maņas. Aktivitātes, mācot katehismu.

Luterisma mantojuma fondu, 2009

Grāmata piedāvā īsas un uzrunājošas aktivitātes par visām katehisma tēmām. Tās noderēs gan baušļu, gan Ticības apliecības apgūšanai svētdiena skolā un arī jauniešu iesvētes mācības grupas nodarbībās.

Luterisma mantojuma fondā, grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

21.

Acis, ausis un visas maņas, 2. Vairāk aktivitāšu, mācot katehismu.

Luterisma mantojuma fondu, 2009

Grāmatas 2. daļa piedāvā vēl vairāk aktivitāšu par visām katehisma tēmām. Tās noderēs gan baušļu, gan Ticības apliecības apgūšanai svētdiena skolā un arī jauniešu iesvētes mācības grupas nodarbībās.

Luterisma mantojuma fondā, grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

22.

Kima Stāra-Vosa. Sirds mācību stundas mazajiem.

Sinepju Graudiņš, 2008

Jaukas un sirsnīgas sarunas ar roku lelli Lācēnu, kura īpašajā sirsniņā vienmēr atrodas kas interesants: kurpju auklas, dzēšgumija u. tml. Galvenokārt izmantojama nodarbībās ar pirmsskolas un sākumskolas bērniem.

Grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

23.

Kima Stāra-Vosa. Bībeles stāstu uzvedumi.

Sinepju Graudiņš, 2008

Bībeles stāstu uzvedumi, kurus viegli un ātri inscenēt nodarbības laikā. Nav nepieciešama iepriekšēja gatavošanās un pietiek ar pāris vienkāršiem rekvizītiem (cepuri, priekšautu utt.). Izmantojama vidējās un vecākajās svētdiena skolas grupās.

Grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

24.

Ziemsvētku stāsts

Sinepju Graudiņš, 2008

Jauks stāsts par Ziemsvētku nakts notikumu. Grāmatiņā ievietots arī krāsains telpisks makets, no kā pagatavot Betlēmes kūtiņu ar tās iemītniekiem.

Grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

25.

Ina Kovaļeva. Dievs uzklausa mūs lūgšanā.

Luterisma mantojuma fondu, 2009

Krāsaina grāmatiņa, kas palīdzēs bērnam saprast lūgšanu. Tiek skaidroti dažādi lūgšanas aspekti: aizlūgšana, pateicība, slavēšana utt. Grāmata noder gan patstāvīgai lasīšanai, gan arī lasīšanai kopā ar vecākiem un svētdienas skolā.

Luterisma mantojuma fondā, grāmatnīcās „Raksti” un “IHTIS”

26.

Džiliana Čepmena. Veidosim Bībeli ar savām rokām.

Latvijas Bībeles biedrība, 2009

 

Latvijas Bībeles biedrība.

Kristīgās literatūras veikals „Raksti”, “IHTIS” un citās grāmatnīcās.

27.

Grāmatiņu sērija „Gribu zināt vairāk”

BKIA, 2008/09

Vairāku mazu grāmatiņu sērija, kas paredzēta bērnu individuālām Bībeles tēmu studijām. Materiāls izmantojams arī grupu darbā. Piemērots pamatskolas vecuma bērniem.

Grāmatnīcās „Raksti” un BKIA

 

Celsmes literatūra bērniem

 

1.

K. Veinauga. Baltā jēriņa piedzīvojumi

Salikta firmā „Zemgale”, Dobelē, 1993 (pēc D. Vinovskas pasūtījuma)

Pēc Bībeles sižetiem veidota stāstu grāmata ar melnbaltām ilustrācijām un metodiskajiem norādījumiem. Īpaša uzmanība pievērsta metodikai darbā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības.

 

Informācija Metodiskajā kabinetā.

2.

A. Džasmens, M. Saimons. Mazas sarunas par Dievu

Latvijas Bībeles biedrība, Svētdienas Rīts, 1995; atkārtots izdevums, 2006

Īsi stāstiņi par dažādiem bērnu dzīves notikumiem. Katrs stāstiņš saistīts ar konkrētu Bībeles tekstu, pievienoti jautājumi un lūgšana. Autoru vārdiem sakot, tas ir palīgs ticības audzināšanā ģimenēm ar maziem bērniem.

 

Latvijas Bībeles biedrība.

Kristīgās literatūras veikals „Raksti” un “IHTIS”.

3.

L. Rozentāls. Kāmītis baznīcā.

Rīgas Lutera draudze, 2003

Ģimenes dievkalpojumu sprediķi, kas balstīti evaņģēlija vēstī un saistīti ar populāru bērnu grāmatu varoņu dzīvi.

 

Informācija Rīgas Lutera draudzē un Metodiskajā kabinetā.

4.

L. Rozentāls. Kāmītis teātrī

Rīgas Lutera draudze, 2004

Ģimenes dievkalpojumu sprediķi, kas balstīti evaņģēlija vēstī un saistīti ar populāru bērnu grāmatu varoņu dzīvi.

 

Informācija Rīgas Lutera draudzē un Metodiskajā kabinetā.

5.

L. Rozentāls. Pasaules labākais

Rīgas Lutera draudze, 2005

Ģimenes dievkalpojumu sprediķi, kas balstīti evaņģēlija vēstī un saistīti ar populāru bērnu grāmatu varoņu dzīvi.

Informācija Rīgas Lutera draudzē un Metodiskajā kabinetā.

6.

L. Rozentāls. Balonu sapulce. Kāmīša stāsti.

 

Rīgas Lutera draudze, 2008

Grāmata ļauj bērniem satikties ar Labo Draugu – Jēzu un Viņa mācekļiem, vienlaikus ieskatoties apkārtējā dabas pasaulē.

Informācija Rīgas Lutera draudzē un Metodiskajā kabinetā.

7.

Bērna pirmā lūgšanu grāmata (Loisa Roka)

Latvijas Bībeles biedrība, 2007

Vienkāršas, emocionāli izjustas lūgšanas dažādiem dzīves gadījumiem; arī dzejā. Neparastas, uzrunājošas ilustrācijas.

Latvijas Bībeles biedrībā, grāmatnīcās.

8.

Patrīcija Sentdžona. Sniegotie dārgumi.

AMNIS, 2009

Aizraujošs un sirsnīgs stāsts bērniem par draudzību, nepiedošanu un piedošanu un uzticēšanos Dievam.

Grāmatnīcā „Raksti”

9.

Patrīcija Sentdžona.

Tenglvudas noslēpums.

AMNIS, 2009

Aizkustinošs stāsts par bērnu draudzību, ticību un sastapšanos ar nāvi.

Grāmatnīcā „Raksti”

 

Dažādi

 

1.

E. Cacure.

Latvijas Luteāņu baznīcas svētdienas skolu vēsture.

 

Sinepju Graudiņš, 2008

Grāmata sniedz ieskatu Latvijas Luterāņu Baznīca svētdiena skolu vēsturē un attīstībā.

Grāmatnīcā “IHTIS”

2.

Mēs esam bērni, kas slavē To Kungu! Dziesmu grāmata bērniem.

IHTIS, 2009

Dziesmu grāmatā bērniem ievietotas gan pazīstamas, gan arī jaunas dziesmas. Speciāli grāmatai komponēti Bībeles pantu, baušļu un Ticības apliecības tekstu dziedājumi. Daļa grāmatas dziesmu iedziedātas arī CD, ko iespējams iegādāties komplektā ar grāmatu. Tas palīdzēs skolotājiem mācīt dziesmas savas svētdienas skolas nodarbībās.

Grāmatnīcā “IHTIS”

 

Adreses

Kristīgas grāmatas

  • www.zvaigzne.lv - Apgāda „Zvaigzne ABC” veikali – Rīgā, Krāmu ielā 3, t. 7224921 (pie Doma baznīcas); Dzirnavu ielā 84, t. 7288404; K. Valdemāra ielā 6, t. 7334603; Biķernieku ielā 19, t. 7801979; M. Nometņu ielā 32, t. 7610004 un Mārupes ielā 3, t. 7618504 (priekšpēdējais un pēdējais Āgenskalnā).
  • www.amnis.lv - Kristīgās literatūras un dāvanu veikals „Raksti” – Rīgā, Lāčplēša ielā 37 (posmā starp K. Barona un Čaka ielu). Darba laiks: darbdienās 10.00–19.00, sestd. 10.00–15.00, t. 7243094
  • www.bibelesbiedriba.lv - Latvijas Bībeles biedrība – Rīgā, Kooperatīva ielā 17 (Imantā), t. 7470585, 7412141; Grāmatas var pasūtīt arī internetā.
  • www.valtersunrapa.lv - Grāmatu nams „Valters un Rapa” – Rīgā, Aspazijas bulv. 24 (starp universālveikalu „Centrs” un Operu, t. 7227482; informācija
  • www.rasa-abc.ihouse.lv - Apgāds „Rasa ABC” – Rīgā, Pērnavas ielā 47/3 – 31 (orientēties pēc Rīgas Kristīgās vsk. un „Daugavas” stadiona), t. 7845810, informācija:
  • www.stunda.lv - Latvijas Luterāņu stunda - Rīgā, Čiekurkalna 2. līnija – 1; t. 67367558, informācija:
  • www.lmf.lv - Luterisma mantojuma fonds - Rīgā, Volguntes 32 – 104. kab.; t. 67270295:
  • www.manna.lv - Kristīgās literatūras veikals un bibliotēka „Tava izvēle” Rīgā, Timoteja ielā 1 (pie Rīgas stacijas, aiz Satiksmes Ministrijas), t. 67217712
  • www.labavests.lv - Kristīgās literatūras veikals „Labā vēsts” Rīgā, Ūnijas ielā 99 (orientēties pēc veikala „Mēbeļu nams” Dzelzavas ielā ), t. 7802164, informācija: bookstore@goodnews.lv
   

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »