Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
- Pālīdzi tapt svētdienas skolai
- Jaunumi - grāmatas; idejas
- Bībele - Vecā Derība
- Bībele - Jaunā Derība
- Spēles nodarbībām
- Baznīcas gads
- Mācību gada plāni
- Dažādi dokumenti
- Materiālu sistematizācija
- Ieteicamā literatūra
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 
Kā izveidot programmu savas draudzes svētdienas skolai?

 

Skolotāja Rute laikrakstā "Svētdienas Rīts" stāstīja par to, kā iesākt svētdienas skolas darbu draudzē. Pienācis laiks pastāstīt, kā izveidot svētdienas skolas programmu, lai visiem Dieva un mūsu uzrunātajiem bērniem nestu vēsti par Dieva mīlestību, kas mums atklājusies Kristū Jēzū.

Svētdienas skolas programmu var salīdzināt ar garīgās maizes grozu, ko piedāvāsim mūsu bērniem, lai viņi pieaugtu. Šī garīgā maize, ko Dievs mums un bērniem dāvā un ko mēs vispirms aicinām ielikt šajā maizes grozā, ir Viņa vārdi, Bībele. Tad varam pievienot arī citus maizes klaipus, kas palīdzēs labāk satvert Bībeles nesto Dieva vārda vēsti: katehismu, dziesmu grāmatas un Baznīcas gadagrāmatu.

Svētdienas skolas programmu varat veidot paši vai arī izmantot jau gatavus paraugus. Tiem, kas darīs to paši, iesakām izmantot šādus pamatprincipus:

·        svētdienas skolas gadu sāk septembrī vai arī Pļaujas svētkos, beidz – Ģimenes dienā vai skolas mācību gada beigās;

·        ievērot un iezīmēt programmā Baznīcas gada galvenos svētkus un notikumus (Pļaujas svētki, Adventa laiks, Ziemassvētku laiks, Zvaigznes diena, Gavēņa laiks, Klusā nedēļa, Lieldienu laiks, Vasarsvētku laiks, Mūžības svētdiena) un paredzēt vairākas nodarbības, lai sagatavotos Ziemassvētkiem un Lieldienām;

·        laikā līdz Adventam ieteicams plānot nodarbības par Vecās Derības notikumiem, bet tālāk – Jaunās Derības notikumus;

·        katrā nodarbībā ietvert kādu katehisma tēmu, lai gada laikā aptvertu visu katehismu;

·        visās nodarbībās akcentēt pestīšanas vēsti.

 

Plānojot programmu, jāņem vērā katras svētdienas skolas bērnu vecumu un to, vai un kādās vecuma grupās tie tiks sadalīti. Svarīgi arī tas, vai bērni jau iepriekš apmeklējuši svētdienas skolu. Ja bērni jau iepriekšējos gados apmeklējuši svētdienas skolu, programma jāplāno tā, lai viņi apgūtu jaunas tēmas. Protams, Ziemassvētki un Lieldienas ir tēmas, kas atkārtosies katru gadu.

Svētdienas skolas programmas plānošanā aicināti iesaistīties ne tikai skolotāji, bet arī draudzes mācītājs. Ja notikusi skolotāju maiņa, vēlams pieaicināt iepriekšējā gada skolotājus, lai saprastu, kādas tēmas un kādā līmenī bērni jau apguvuši.

Ja vēlaties izmantot gatavus paraugus, Svētdienas skolas nozares metodiskais kabinets var piedāvāt vairākus tematiskos plānus. Par tiem var interesēties Metodiskajā kabinetā vai arī nozares mājas lapā www.svskola.lv

 

Šogad iesakām izmantot programmas “Pieaugot Kristū” plānu, kas paredzēts 4 gadiem. Šis plāns piedāvā visiem vecumposmiem vienas un tās pašas tēmas, ar domu, ka katrā vecumposmā tās aplūkojamas atbilstošā dziļumā un ar atbilstošu metožu palīdzību. Līdz ar to pēc 4 gadiem bērni atkal apgūst tēmas no sākuma, nostiprinot jau apgūto dziļākā līmenī.

Programma "Pieaugot Kristū" ir Konkordijas izdevniecības materiāls ar plašu mācību līdzekļu klāstu. Te ir gan skolotāja grāmatas ar izvērstiem stundu izklāstiem, gan krāsainas skolēna burtnīcas un darba lapas.

Tā kā programma "Pieaugot Kristū" ir ļoti apjomīga, tā tiks izdota pakāpeniski. Tomēr, pateicoties Dievam un ziedotājiem, jau šoruden pirmsskolas un sākumskolas skolotāji varēs sākt strādāt ar šo programmu. Sīkāk par šo programmu rakstīsim turpmāk.

Interesants materiāls ir arī Kimas Stāras-Vosas grāmatas "Bībeles stundas kopā ar ērgli Ēli", "Bībeles stāstu uzvedumi" un "Sirds mācību stundas mazajiem". Šīs grāmatas labi noder kā pamats viena mācību gada programmai. "Bībeles stāstu uzvedumus" varētu izmantot vecākajai (12 līdz 14 g.) grupai, "Sirds mācību stundas" – pirmsskolas bērniem vai sākumskolas skolēniem, un "Bībeles stundas kopā ar ērgli Ēli" – pamatskolas vai sākumskolas skolēniem. Visās pieminētajās grāmatās atrodamas tēmas, kuras var lietot pēc kārtas, vai arī sakārtojot tās pēc brīvas izvēles. Lietojot šos materiālus, noteikti vajadzētu nodarbības papildināt, piemēram, ar katehēzi un praktiskajiem darbiem.

Dievs, mūsu Tēvs, palīdzi mums izvēlēties tieši to programmu, kas uzrunās mūsu svētdienas skolas bērnu sirdis un būs viņiem kā garīga ceļamaize, sekojot Tavam mīļajam Dēlam, Jēzum Kristum!

Iveta Kalme, svētdienas skolas skolotāja  

 Iesūtīts: 2011.09.01

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »