Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
- Pālīdzi tapt svētdienas skolai
- Jaunumi - grāmatas; idejas
- Bībele - Vecā Derība
- Bībele - Jaunā Derība
- Spēles nodarbībām
- Baznīcas gads
- Mācību gada plāni
- Dažādi dokumenti
- Materiālu sistematizācija
- Ieteicamā literatūra
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 
Kā kļūt par svētdienas skolas skolotāju?

 

Mans aicinājums kalpot 

Kad sāku kalpot bērniem svētdienas skolā, man svarīgs arguments bija veidot bērniem interesantas nodarbības, lai viņus piesaistītu svētdienas skolai un draudzei. Tā kā biju jauna (18 g.), un man šķita, ka man varētu būt labs kontakts ar bērniem, man likās, ka es varētu savu mērķi īstenot. Gāja laiks, un arī es augu savā ticībā un sāku jau domāt citādi, ka mēs – svētdienas skolas skolotāji, esam tikpat svarīgi kā mācītāji draudzei. Tāpat kā draudze tiek mācīta un stiprināta Dieva Vārdā, tāpat arī svētdienas skolotāji māca un paskubina bērnus pieaugt ticībā uz Jēzu. Ar laiku arī sapratu, ka pats galvenais darbs pie bērnu sirsniņām ir Dieva darbs. Mēs esam savā veidā kā paraugs ticībai, kā tas ir – dzīvot un sekot Jēzum? Jo vairāk paši pieaugam vai, pareizāk sakot, jo vairāk mūsu “es” mirst un vairāk Kristus var mūsos dzīvot, jo vairāk mums ir ko stāstīt un mācīt bērniem. Jo vairāk paši meklējam Kungu un pieliekam pūles, lai Viņu satvertu un iepazītu, jo vairāk Dievs var lietot mūs bērnu ticības ceļā. Ir svarīgi veidot nodarbības interesantas (ar video, attēliem, uzdevumiem, spēlēm), bet sirds gatavībai ir jābūt atvērtai Dieva vadībai – es gatavoju, bet Tu, Dievs, nāc un vadi šo nodarbību, lieto to, ko esmu gatavojis savā veidā, lai bērnu ticība uz Tevi, Kungs, vairotos!

Dievs katram piešķir dāvanas, ar kurām varam kalpot. Citam lielākas, citam mazākas, bet tā kā visi esam vienas miesas locekļi, tad katrs loceklis ir svarīgs un dārgs, tāpat arī mūsu visu Dieva dotās dāvanas ir svarīgas kopējā kalpošanā. Svarīgākais ir kalpot ar to, ko Svētais Gars devis, lietot, lai tās nes svētību bērniem. Dāvanas un talantus nepieciešams arī attīstīt, un tam ir jāpieliek pūles.

 

Svētdienas skolas skolotāja Agate

 

Kā kļūt par svētdienas skolotāju?

 

Domājot par svētdienas skolu, nāk prātā rakstu vieta no Mateja 28:18-20:

 “Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”
 Vai esi iedomājies, ka, kalpojot svētdienas skoliņā, pa tiešo piedalīsies Jēzus lielās pavēles pildīšanā – darīt par mācekļiem tos, kas ir kristīti Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā? Lai darītu par mācekļiem, jābūt māceklim pašam, jāmācās, ko tad Jēzus ir pavēlējis? Ko tad īsti nozīmē būt kristītam, kāda tam visam jēga? Jāmācās pašam – lūgt, sarunāties ar Tēvu, meklēt Viņa vaigu, gribu, lasīt Bībelīti - Dieva Vārdu – klausīties, ko Tēvs saka, ticēt – dzīvot tajā patiesībā, ko Dievs atklāj, paklausīt Viņam. Reizē vienkārši un ļoti smagi, bet ļoti svētīgi, jo kopā ar bērniem galu galā pieaugsiet ticībā un tā atkal ir Tēva griba, lai neviens, kas uz Jēzu Kristu tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību.

  Brīnišķīgs ir apsolījums, ka Dievs ir Tas, kas šo darbu iesācis, to dara un arī pabeigs, ka Jēzus Kristus ir ar mums līdz pasaules galam, ka caur Viņu mums dots viss dzīvībai un kalpošanai nepieciešamais - cik dziļa ir šī patiesība! Tikai tici un seko...

   Ja nāk šaubas – vai tad es to varēšu, kāpēc man tas jādara, tad atceries, ka Dievs pat ēzeļus ir lietojis un, ja mēs to nedarīsim, tad akmeņi liecinās par Dieva darbiem!

   Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka esi Kristus miesas sastāvdaļa, tātad, nekādā gadījumā viens, ķermenī ir vitāli nepieciešams būt savienībā ar galvu un citiem locekļiem, ja esi amputēts, nomirsi. Ko tas nozīmē praktiski? Esi sadraudzībā un lūgšanās – dievkalpojumā, ārpus tā – kopā ar citiem skolotājiem, brāļiem un māsām Kristū, tas ir ļoti svarīgi, citādi nav spēka kalpot! Noteikti noderēs skolotāju kursi, Bībeles stundu apmeklējumi, mājas lūgšanu grupa. Šī sadraudzība ļoti nepieciešama arī bērniem, būt Kristus miesā, redzēt kā tā darbojas.

   Ja nepieciešama palīdzība, tā noteikti ir jālūdz, pirmkārt, Kristum un tad savējiem – mācītājam, draudzes priekšniekam, jebkuram draudzes loceklim, jo mums ir teikts – lūdziet, meklējiet, klauvējiet un taps dots, atrasts, atvērts! Dievs vienmēr ir uzticams!

    Ļoti noderīgi ir zināt, kur atrast informāciju, tā pieejama mūsu pašu LELB mājas lapā, svētdienas skolas lappusītē, arī tur darbojas cilvēki, kas grib un var tev palīdzēt!

    Lai Dievs tevi svētī un vada šajā kalpošanā – Jēzū viss ir piepildīts!

                                                                                                                       

Svētdienas skolas skolotāja Inga
 

 Iesūtīts: 2008.08.15

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »