Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
- Ievads
- Aizsākumi
- Pirms II pasaules kara
- Padomju laiks
- Atmodas laiks
- 1988 - 1993
- 1994 - 2002
- 2003 - 2007
- Rīgas Jēzus draudze
- Gadagrāmatu hronikas
- Statistika
- Notikumi 2007
- Notikumi 2008
- Notikumi 2009
- Mana svētdienas skola
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 

Vēsture

Ievads

Elmīra Cacure, mag. theol.

    Mīļais lasītāj! Tavā priekšā ir īss Latvijas luterāņu svētdienas skolu vēstures apkopojums. Esmu centusies radīt kopīgu priekšstatu par Latvijas luterāņu svētdienas skolām un cilvēkiem un institūcijām, kas tādā vai citādā ziņā ir piedalījušies šajā darbā. Īsajā apcerējumā diemžēl nav bijis iespējams nedz pieminēt visus cilvēkus, kas kalpojuši svētdienas skolu darbā, nedz arī aptvert visus notikumus. Darba uzrakstīšanā ir izmantoti šādi materiāli: 

 • L. Adamovičs “Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710–1740” (1963);
 •  L. Adamovičs “Raksti par Latvijas baznīcas vēsturi” (1978);
 • I. Saleniece “Latvijas Republikas skolu politika 1918–1934” (2002);
 • A. Vičs “Iz latviešu skolu vēstures” (1923);
 • A. Vičs “Latviešu skolu vēsture” (1939);
 • “Evaņģēlija gaismā” (1939);
 • “Latviešu literatūras vēsture no pirmsākumiem līdz XIX gadsimta 80. gadiem” (1987);
 • “Latvijas Tautas fronte: gads pirmais” (1989);
 • K. Andrusa “Bērnu dievkalpojums, teorija un prakse, tā attīstība Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā [teol. bakalaura darbs]” (2002);
 •  Konversācijas vārdnīca, 21. sēj. (1940);
 • The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church (2006);
 • “Svētdienas Skolotāja Palīgs” (1933–1938);
 • Latvijas luterāņu Baznīcas gadagrāmatas un kalendāri (1927–2008);
 • žurnāli “Jaunatnes Ceļš” (1931) un “Bitīte” (1913–1940);
 • laikraksti “Svētdienas Rīts”, “Padomju Jaunatne”, “Latvijas Jaunatne”;
 • Rīgas Jēzus draudzes materiāli;
 • V. Volgemutes-Rozītes atmiņas;
 • LELB Arhīva un Svētdienas skolu nozares materiāli. (Pēdējo gadu materiāli apkopoti līdz 2007. gada 1. oktobrim. Ar visjaunākajiem svētdienas skolu materiāliem var iepazīties LELB svētdienas skolu mājaslapā www.svskola.lv, Svētdienas skolu metodiskajā kabinetā un laikraksta “Svētdienas Rīts” svētdienas skolām veltītajā lappusē “Sinepju Graudiņš”.)

    LELB svētdienas skolu vēstures pētniecību vēl gaida atsevišķu draudžu svētdienas skolu materiāli, kā arī dažādu arhīvu, periodikas u. c. materiāli. Ceru, ka mans nelielais darbiņš noderēs kā pamudinājums uz plašākiem un dziļākiem pētījumiem un svētdienas skolu vēstures pētniecību izdosies turpināt. Tāpat kā personības attīstībā vispār, arī ticības dzīvē ļoti svarīgi ir reliģiskās identitātes tapšanas pirmie gadi. Ir tik svarīgi, kādus cilvēkus bērns satiek un kādu informāciju iegūst tieši šajā laikā. Tādēļ svētdienas skolu skolotājiem ir tik atbildīgs un svētīgs uzdevums, vedot savus audzēkņus ticībā un sniedzot viņiem kristīgās mācības pamatus. Jūtu visdziļāko cieņu pret tiem daudzajiem svētdienas skolu skolotājiem un viņu atbalstītājiem, kuri ieguldījuši savu laiku, līdzekļus, zināšanas un mīlestību, lai vestu bērnus debesu valstībā, ka viņi ar Dieva žēlastību staigātu Tā Kunga ceļos un vēlāk dzīvotu kopā ar Viņu mūžīgi. 
    Sirsnīgi pateicos visiem, kas palīdzējuši šī darba tapšanā, – LELB Svētdienas skolu nozares vadītājai Ilzei Gulbei, atsaucīgajām nozares darbiniecēm Sarmai Vītoliņai-Dubenlāžei un Ivetai Kalmei, LELB Virsvaldei par finansiālo atbalstu, kā arī Aivaram Beimanim, Rutei Bikšei, Armandam Blankam, Inesei Prāmniecei, Jurim Rubenim, Verai Volgemutei-Rozītei un citiem par informāciju, materiāliem un fotogrāfijām.

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »